Onstaborg


 
Kadastraal  (Sauwerd), (Adorp sectie B 2, nr 271)
Ontstaan  Waarschijnlijk bestond het huis al in 1325.
Geschiedenis  In 1400 is het steenhuis door de Groningers belegerd en veroverd. In 1468 echter wordt nog steeds het "slot"van Abel onsta zeer sterk genoemd. Vlak voor 1514 richtten de troepen van de stad Groningen weer schade aan bij een aantal steenhuizen, o.a. Onsta. Ook in de 80-jarige oorlogmhad het huis veel te lijden van de spaanse zoldaten vlak voor 1587. In 1628 is het huis in feite een bouwval. Het blijkt echter toch weer in ere hersteld te worden gezien de aanduiding van een oud adellijk huis met staande hoge jurisdictie en gerechtigheden, zijlrecht, dijkrecht, jacht- en visserijrecht, collatierecht in Sauwerd hovingen en 97 grazen land totaal bij een verkoop in 1658 Ook in 1725 blijkt de borg in volle glorie gezien omschrijvingen van behangsels, schathuizen etc. In 1725 echter, als de beide Onstaborgen in een hand zijn gekomen, worden de rechten bij de borg in Wetsinge gevoegd en wordt het huis gesloopt.
Bewoners 

Het geslacht Onsta blijft eigenaar en bewoner tot ongeveer 1628. Daarna volgen Boyo Ock ven der Wenge, Bernard Coenders van Helpen en kapitein Hendrik Ruse in 1658, hoewel het huis in die tijd bewoond werd door de weduwe van een Geert Lamberts. Hendrik Ruse is de volgende tot zijn dood in 1679 (hij was verheven tot baron van Rusensteen door de koning van Denemarken.) Na 1712 wordt de borg door de erfgenaam verkocht aan Johan Herman Keiser

Afgebroken  Kort na 1725
Afbeeldingen 1: Luchtfoto 2000 borgterrein
2:
Kaarten Kaart 1900