Blauwhuis Zuidwolde


Geen afbeelding bekend

 
Kadastraal  niet bekend
Ontstaan  In 1475 bestond reeds het Blauwsteenhuis
Geschiedenis  Rond 1500 werd het steenhuis bewoond door meiers.
Bewoners  Daniel Rijkens, bewoonde rond 1500 het huis dat in eiegendom was van de Groninger raadsheer Nieveen.
Afgebroken niet bekend
Afbeeldingen Geen afbeelding bekend
Kaarten Kaart 1900 zonder aanduiding